Natuursteen, solide basis voor grafmonumenten

 

Hardsteen grafsteen-2.gif (21600 bytes)
De in Nederland meest gebruikte natuursteensoort vanwege de stemmige, blauwgrijze kleur en de mindere kostbaarheid. Zij wordt in België gedolven en in grote hoeveelheden in Nederland geïmporteerd.

Indien uitgezocht en alleen in eerste kwaliteit voor grafwerk gebruikt, is zij zeer duurzaam en uitermate daarvoor geschikt.

Speciaal hierin zijn, door verschillende manier van bewerking, kleurnuancen van licht tot zeer donkergrijs te verkrijgen en een juiste verdeling hiervan, met een goede vormgeving van het monument, geeft steeds een rustig en bevredigend geheel.

Kalksteen
Deze soort heeft overwegend geelgrijze, gele tot donkergrijze en bruine tinten, welke verschillen naarmate de plaats van herkomst van het materiaal.

Dit materiaal verkrijgt echter in de loop der jaren een zekere "patina" welke eigenlijk een hardere en beschermende laag is, die soms groen, soms donkergrijs is en die, in combinatie met goede beplanting, harmonisch werkt.

Voor dit materiaal is bij enkele soorten dan ook geregeld schoonmaken, door afschuren en dergelijke bewerkingen, af te raden.

Daar hierin vooral de persoonlijke smaak van de opdrachtgever een grote rol speelt zal de vakmansteenhouwer hier, door zijn ervaring, een steungevend advies kunnen geven.

Marmer
Het edelste materiaal, dat in oneindig veel kleuren in de natuur wordt gevonden, doch waarvan de meeste soorten door haar structuur niet voor het Nederlandse klimaat geschikt zijn en dus voor grafwerken niet in aanmerking komen.

Eigenlijk kan hiervoor, behoudens enkele meer zeldzame en duurdere soorten, alleen witte Italiaanse marmer uit Carrara en de kristallijnen marmers worden aanbevolen en dan in de beste en harde kwaliteiten.

Graniet
De meest onvergankelijke en hardste steensoort, welke man in lichtgrijs, grijs-groen, roodachtig bruin, zwart en vele andere kleuren aantreft.

Naar gelang van de bewerking, welke men graf behakt, fijn behakt, geschuurd tot gepolijst kan uitvoeren, komt de kleur en oordeelkundige combinatie kan, met gebruikmaking van eventueel één of twee steensoorten, een harmonisch geheel geven van rust en fijne distinctie.

Graniet is het enige materiaal, dat door zijn buitengewone hardheid in gepolijste afwerking in de buitenlucht onveranderd blijft.

Deze hardheid maakt echter ook, dat de bewerking veel meer tijd vraagt en daardoor kostbaarder moet zijn.